LAG "Zeleni bregi"
V.Nazora 56, 49247 Zlatar Bistrica

> Početna > Natječaji LAG-a

Natječaji LAG-a


Prva izmjena V. LAG Natječaja tipa operacije 2.1.1. „Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ 


Upravni odbor LAG-a "Zeleni bregi" na svojoj elektronskoj sjednici održanoj 29. prosinca 2021. godine donio je Odluku o PRVOJ IZMJENI V. LAG Natječaja TO 2.1.1. REFERENTNE OZNAKE 21/.2.1.1. verzija 2.1. „ULAGANJA U OPĆE DRUŠTVENU INFRASTRUKTURU I POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO“

IZMJENE SE ODNOSE NA:

Produljenje krajnjeg roka za zaprimanje prijava na natječaj LAG-a „Zeleni bregi“, objavljen 27. rujna 2021. godine, tipa operacije 2.1.1. „Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ referentne oznake 21/2.1.1., verzija 2.0. te se u tekstu natječaja mijenja tekst u poglavlju 4.1.  Uvodi se promjena zadnjeg dana prijava na natječaj sa „do 10. siječnja 2022.“ na „do 01. ožujka 2022.“.

Izmijenjeni tekst natječaja referentne oznake 21/2.1.1. verzija 2.1. dostupan je uz preostalu dokumentaciju ovog natječaja.Lokalna akcijska grupa "Zeleni bregi" objavila je s 27. rujna 2021., V. LAG natječaj, za provedbu tipa operacije 2.1.1. (referentni broj natječaja 21/2.1.1.), verzija 2.0.


ULAGANJA U OPĆE DRUŠTVENU INFRASTRUKTURU I POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO

 

Svrha: Poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno - ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

 

Raspoloživa sredstva: 5.482.679,40 HRK

Obuhvat LAG područja (JLS):

I. Općine: Bedekovčina, Bedenica, Bistra, Đurmanec, Gornja Stubica, Jakovlje, Jesenje, Lobor, Mače, Marija Bistrica, Mihovljan, Novi Golubovec, Petrovsko, Radoboj, Stubičke Toplice, Veliko Trgovišće i Zlatar Bistrica

II. Gradovi: Donja Stubica, Krapina, Oroslavje, Sveti Ivan Zelina i Zlatar

 

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najviša ukupna vrijednost javne potpore iznosi 33.000 EUR, a vrijednost projekta 100.000 EUR   (bez PDV-a) u kunskoj protuvrijednosti.

 

Intenzitet potpore:

a) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu

b) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu

c) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu.

 

Prihvatljivi korisnici:

· jedinica lokalne samouprave

· trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave

· javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola

· udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)

· vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo

 

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 27. listopada 2021. godine, a najkasnije do 10. siječnja 2022. godine na adresu: LAG „Zeleni bregi“, Andrije Gredičaka 12A, I.kat, 49 243 Oroslavje.

 

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do dana završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu: lag.zelenibregi@gmail.com .

 

U svrhu informiranja potencijalnih korisnika/ca održati će se informativne radionice ukoliko to dopuste epidemiološke mjere u fizičkom obliku, a u suprotnom u virtualnom obliku. Radionice će se održati u periodu od 27. rujna - 08. listopada 2021. godine.

 

Raspored radionica:

 1. 27.09.2021. - 18:00 sati, Marija Bistrica (Trg Pape Ivana Pavla II, 34, prostorije općine)

 2. 27.09.2021. - 19:00 sati, Jesenje (Gornje Jesenje 103, prostorije općine)

 3. 27.09.2021. - 13:00 sati, Jakovlje ( Ul. Adele Sixta 2, prostorije općine)

 4. 29.09.2021. - 18:30 sati, Đurmanec (Đurmanec 137, prostorije općine)

 5. 30.09.2021. - 17:30 sati, Bedenica (Bedenica 106 e, prostorije umirovljenika)

 6. 30.09.2021. - 17:30 sati, Mihovljan (Mihovljan 48, prostorije općine)

 7. 04.10.2021. - 18:30 sati, Gornja Stubica (Ul. Matije Gupca 4a, kod nogometnog igrališta)

 8. 04.10.2021. - 18:00 sati, Zlatar (Park hrvatske mladeži 2, prostorije grada)

 9. 04.10.2021. - 17:30 sati, Stubičke Toplice (Ul. Viktora Šipeka 16, prostorije općine

10. 06.10.2021. - 18:30 sati, Veliko Trgovišće (Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2, prostorije općine)

11. 06.10.2021. - 17:30 sati, Radoboj (Radoboj 34a, Centar za prirodu Zagorje)

12. 08.10.2021. - 17:30 sati, Krapina (Magistratska 30, prostorije grada)

 


 

 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:


 

 

 

Lokalna akcijska grupa "Zeleni bregi" objavila je s 18. siječnja 2021., IV. LAG natječaj, za provedbu tipa operacije 2.1.1. (referentni broj natječaja 21/2.1.1.).

ULAGANJA U OPĆE DRUŠTVENU INFRASTRUKTURU I POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO

Svrha: Poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno - ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Raspoloživa sredstva: 530.120,60 HRK

 Obuhvat LAG područja (JLS):

I.          Općine: Bedekovčina, Bedenica, Bistra, Đurmanec, Gornja Stubica, Jakovlje, Jesenje, Lobor, Mače, Marija Bistrica, Mihovljan, Novi Golubovec, Petrovsko, Radoboj, Stubičke Toplice, Veliko Trgovišće i Zlatar Bistrica

II.        Gradovi: Donja Stubica, Krapina, Oroslavje, Sveti Ivan Zelina i Zlatar

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najviša ukupna vrijednost javne potpore iznosi 20.000 EUR, a vrijednost projekta 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore:

a) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu

b) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu

c) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu.

 

Prihvatljivi korisnici:

·         jedinica lokalne samouprave

·         trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave

·    javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola

·    udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)

·    vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 02. veljače 2021. godine, a zaključno sa 15. ožujka 2021. godine na adresu: LAG „Zeleni bregi“, Andrije Gredičaka 12A, I.kat, 49 243 Oroslavje.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do dana završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu: lag.zelenibregi@gmail.com .


U svrhu informiranja potencijalnih korisnika/ca održati će se informativne radionice ukoliko to dopuste epidemiološke mjere u fizičkom obliku, a u suprotnom u virtualnom obliku. Radionice će se održati u periodu od 18.01. - 31.01.2021. godine.

Prva radionica održati će se u Radoboju, u prostorijama Dobrovoljnog Vatrogasnog Društva, Radoboj bb, u srijedu 20.01.2021. s početkom u 18:00 sati. 

Druga radionica održati će se u Sv. Ivan Zelini, u prostorijama grada (gradska vijećnica), Trg Ante Starčevića 12, u utorak 26.01.2021. s početkom u 18:00 sati.


 

 

 


NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

   

 Prva izmjena 3. LAG Natječaja tipa operacije 1.1.2. „Unapređenje poslovne konkurentnosti malih poljoprivrednih gospodarstava“ 

Upravni odbor LAG-a "Zeleni bregi" na svojoj sjednici održanoj 15. listopada 2020. godine donio je Odluku o PRVOJ IZMJENI 3. LAG Natječaja TO 1.1.2. REFERENTNE OZNAKE 20/1.1.2. „Unapređenje poslovne konkurentnosti malih poljoprivrednih gospodarstava“


IZMJENE SE ODNOSE NA:

Povećanje iznosa raspoloživih sredstava za natječaj LAG-a „Zeleni bregi“, tipa operacije 1.1.2. „Unapređenje poslovne konkurentnosti malih poljoprivrednih gospodarstava“ objavljen 01. lipnja 2020. godine referentne oznake 20/1.1.2. te se u tekstu natječaja mijenja iznos u poglavlju 1.1. Raspoloživa sredstva sa 2.863.275,00 HRK na 4.098.600,00 HRK.  


Izmijenjeni tekst natječaja referentne oznake 20/1.1.2. dostupan je uz preostalu dokumentaciju ovog natječaja pod nazivom :

III_LAG_natječaj_TO_1.1.2._LRS LAG ZB - PRVA IZMJENA Lokalna akcijska grupa „Zeleni bregi“ objavljuje 3. LAG Natječaj za Tip operacije 1.1.2. „Unapređenje poslovne konkurentnosti malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Lokalne razvojne strategije LAG-a.


Natječaj je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja. Ukupan iznos raspoloživih sredstava ovog LAG Natječaja iznosi 2.863.275,00 HRK, a visina potpore po projektu iznosi 15.000,00 €, odnosno 113.850,00 HRK. Potpora se isplaćuje u dva jednaka dijela, prva rata nakon dobivanja odluke o odabiru, a druga nakon provedenih aktivnosti. Potpora za ovaj tip operacije može se dodijeliti samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa. Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave, mogu se pronaći u LAG Natječaju.


Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 16. lipnja 2020. godine, a zaključno sa 16. srpnja 2020. godine na adresu: LAG „Zeleni bregi“, Andrije Gredičaka 12A, I.kat, 49 243 Oroslavje.


Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu: lag.zelenibregi@gmail.com.


Informativne radionice za potencijalne prijavitelje održat će se 03. lipnja 2020. u 18:30 sati u prostorijama POU Krapina (Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 13), te 10. lipnja 2020. u prostorima Općine Zlatar Bistrica (Ulica Vladimira Nazora 56) s početkom u 18:30 sati.

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.


 


NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:


Prva izmjena 2. LAG Natječaja tipa operacije 2.1.1. „Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ 


Upravni odbor LAG-a "Zeleni bregi" na svojoj sjednici održanoj 12. travnja 2019. godine donio je Odluku o PRVOJ IZMJENI 2. LAG Natječaja TO.2.1.1. REFERENTNE OZNAKE 18./.2.1.1. „ULAGANJA U OPĆE DRUŠTVENU INFRASTRUKTURU I POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO“


IZMJENE SE ODNOSE NA:

  • Produljenje krajnjeg roka za zaprimanje prijava na natječaj LAG-a „Zeleni bregi“, objavljen 1. veljače 2019., tipa operacije 2.1.1. „Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ referentne oznake 18/2.1.1. te se u tekstu natječaja mijenja tekst u poglavlju 4.2.  Uvodi se promjena zadnjeg dana prijava na natječaj sa „do 1. svibnja 2019.“ na „do 10. svibnja 2019.“.


  • U Obrascu B. Plan nabave - Tablica troškova i izračuna potpore sukladno uputama iz Agencije za plaćanje u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju RH,  pristigle (čet, 31. siječnja 2019. 09:22) mijenja se sadržaj polja F 28  i G 28 (radna knjiga MS Excel datoteke PLAN NABAVE-TIP)  sa prethodne vrijednosti 7, 44000 na vrijednost 7, 4125.


Izmijenjeni tekst natječaja referentne oznake 18/2.1.1. te izmijenjeni obrazac B kao dio natječajne dokumentacije dostupni su uz preostalu dokumentaciju ovog natječaja pod nazivima :

II_LAG_natječaj_TO_2.1.1._LRS LAG ZB - PRVA IZMJENA  

3_Obrazac B. Plan nabave - Tablica troškova i izračuna potpore - PRVA IZMJENA 
Lokalna akcijska grupa "Zeleni bregi" objavila je s 1. veljače 2019, II. LAG natječaj, za provedbu tipa operacije 2.1.1. (referentni broj natječaja 18/2.1.1.).

ULAGANJA U OPĆE DRUŠTVENU INFRASTRUKTURU I POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO

Svrha: Poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno - ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Raspoloživa sredstva: 3.293.312,00 HRK

 Obuhvat LAG područja (JLS):

I.          Općine: Bedekovčina, Bedenica, Bistra, Đurmanec, Gornja Stubica, Jakovlje, Jesenje, Lobor, Mače, Marija Bistrica, Mihovljan, Novi Golubovec, Petrovsko, Radoboj, Stubičke Toplice, Veliko Trgovišće i Zlatar Bistrica

II.        Gradovi: Donja Stubica, Krapina, Oroslavje, Sveti Ivan Zelina i Zlatar

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najviša ukupna vrijednost javne potpore iznosi 20.000 EUR, a vrijednost projekta 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore:

a) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu

b) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu

c) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu.

 

Prihvatljivi korisnici:

·         jedinica lokalne samouprave

·         trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave

·    javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola

·    udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)

·    vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 15. veljače 2019. godine, a zaključno sa 1. svibnja 2019. godine na adresu: LAG „Zeleni bregi“, Andrije Gredičaka 12A, I.kat, 49 243 Oroslavje.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do dana završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu: lag.zelenibregi@gmail.com .

Informativne radionice za potencijalne prijavitelje održat će se 1. veljače 2019. u 12 sati u prostorijama Općine Zlatar Bistrica (Ul. Vladimira Nazora 56), te  14. veljače 2019. u prostorima Grada Krapine s početkom u 12 sati (Magistratska 30). 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:
Lokalna akcijska grupa „Zeleni bregi“ objavljuje 1. LAG Natječaj za Tip operacije 1.1.2. „Unapređenje poslovne konkurentnosti malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Lokalne razvojne strategije LAG-a.

Natječaj je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja. Ukupan iznos raspoloživih sredstava ovog LAG Natječaja iznosi 450.000,00 € ili  3.325.185,00 HRK, a visina potpore po projektu iznosi 15.000,00 €, odnosno 110.389,50 HRK . Potpora se isplaćuje u dva jednaka dijela, prva rata nakon dobivanja odluke o odabiru, a druga nakon provedenih aktivnosti. Potpora za ovaj tip operacije može se dodijeliti samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa. Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave ,mogu se pronaći u LAG Natječaju.
Prijave će se zaprimati od 4. srpnja do 3. kolovoza 2018.
Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.


Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj natječaj LAG „Zeleni bregi“ će održavati savjetovanja i radionice:  

1. Radionica će se održati 19. lipnja 2018. godine (utorak) u 19:00 sati, u Krapini, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 13 - Pučko otvoreno učilište Krapina (1. kat)  i to za prijavitelje s područja  Đurmanca, Jesenja, Krapine i Petrovskog. 

2. Radionica će se održati 20. lipnja 2018. godine (srijeda)  u  19:00 sati, u Zlatar Bistrici , Vladimira Nazora  56 – dvorana općine Zlatar Bistrica i to za prijavitelje s područja  Bedenice, Marije Bistrice, Svetog Ivana Zeline, Zlatar Bistrice i Zlatara. 

3. Radionica će se održati 27. lipnja 2018. godine (srijeda) u 19:00 sati, u Mihovljanu, Mihovljan 50 – Društveni dom i to za prijavitelje s područja Mihovljana, Lobora, Novog Golubovca, Mača i Radoboja.  

4. Radionica će se održati 28. lipnja 2018. godine (četvrtak) u 19:00 sati, u Donjoj Stubici, Toplička ulica 10/2 – Plava dvorana (iznad Zagrebačke banke) i to za prijavitelje s područja Bedekovčine, Donje Stubice, Gornje Stubice i Stubičkih Toplica.

5. Radionica će se održati 29. lipnja 2018. godine  (petak) u 19:00 sati, u Oroslavju, Mokrice 89 – (pored Trgostila) i to za prijavitelje s područja Oroslavja, Velikog Trgovišća, Bistre i Jakovlja.

Početak svih radionica je u 19 sati, a osim na radionicama  potencijalni prijavitelji mogu se informirati i u uredima LAG-a "Zeleni bregi" i to u srijedu 20. i 27. lipnja  te petak 22. i 29. lipnja od 12 do 16 sati. 


 
 


ZATVOREN


NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA