LAG "Zeleni bregi"
V.Nazora 56, 49247 Zlatar Bistrica

> Početna > Novosti

Novosti

01.10.2018

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2019.

Grad Zagreb je objavio poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2019. Pravo podnošenja prijava na ovaj Poziv imaju javne gradske ustanove kulture, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, udruge i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnosti iz područja kulture i umjetnosti. Rok za prijavu je 17. listopada 2018.

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Grada Zagreba kulturne su djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Zagreb, a koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

U skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi i Kriterijima za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09 i 18/13), te ocjenom izvršenja usvojenih programa za 2018., Grad Zagreb će u Program javnih potreba u kulturi za 2019. uvrstiti:

 1.djelatnosti ustanova kulture kojima je osnivač Grad Zagreb;
 2.programe strukovnih i drugih udruga u kulturi te umjetničkih organizacija;
 3.programe i manifestacije u književnoj, knjižničnoj i nakladničkoj djelatnosti;
 4.programe izdavanja knjiga i časopisa u kulturi;
 5.projekte, akcije i manifestacije s područja kazališne, glazbene i plesne djelatnosti;
 6.programe izložbi, akcija i manifestacija u muzejskoj djelatnosti;
 7.programe izložbi i drugih manifestacija u likovnoj djelatnosti te izdavanja likovnih monografija od posebnog interesa za Grad Zagreb;
 8.programe i projekte u filmskoj i audiovizualnoj djelatnosti, filmske manifestacije iprodukciju autorskih filmova svih vrsta audiovizualnih zapisa i filmsko nakladništvo;
 9.programe poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma te manifestacija na području kulturno-umjetničkog amaterizma;
10.programe inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi;
11.programe zaštite knjižnične, muzejske i kazališne građe ustanova kulture kojima je osnivač Grad Zagreb, te otkupa umjetnina spomeničkog značenja;
12.programe međugradske, međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje iz naprijed navedenih područja.

Pravo podnošenja prijava na ovaj Poziv imaju javne gradske ustanove kulture, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, udruge i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnosti iz područja kulture i umjetnosti.

Prijavljeni program, uz obrazloženje, mora sadržavati podatke o pravnom statusu podnositelja programa te prijedlog sredstava za realizaciju programa s naznakom dijela sredstava koja se osiguravaju iz državnog proračuna, proračuna Grada Zagreba, vlastitih prihoda i drugih izvora.

Prijave se podnose internetski na odgovarajućim obrascima (za svako programsko područje posebna prijavnica) koji su dostupni na službenoj web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr Prijave se podnose u razdoblju od 17.9.2018. do 17.10.2018. godine Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete sukladno uputama, koje nisu dostavljene u elektroničkome obliku u navedenom roku, kojima nedostaje neki od obaveznih priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze prema Gradskom uredu za kulturu neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2019. godinu.  Program javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2019. bit će objavljen na službenoj web stranici Grada Zagreba.